SMULY:yn on perustettu uusi psykososiaalinen asiantuntijajaosto

Tämän vuoden aikana SMULY:n suurin kehittämishanke on ollut psykososiaalisen jaoston perustaminen. Jaoston tehtävänä on vastata entistä aktiivisemmin muusikoiden psyykkisiin ja sosiaalisiin haasteisiin somaattisen hoidon rinnalla. Tulemme syksyllä 2021 alkavassa pilottihankkeessamme täydentämään muun muassa muusikkopoliklinikan toimintaa tarjoten asiakkaille erillistä tukea psyykkisissä ja sosiaalisissa kysymyksissä. 

Somaattisten vaivojen rinnalla muusikkoa voivat kuormittaa esimerkiksi työmotivaatioon ja työssä jaksamiseen liittyvät kysymykset, esiintymisjännitys tai työilmapiiriin ja työyhteisön menettelytapoihin liittyvät tekijät. On tärkeää, että muusikko saa somaattisten vaivojensa rinnalla riittävästi psyykkistä tukea, jotta hän jaksaa motivoitua pitkäänkin kuntoutukseen. On myös tärkeää, että sairauslomalla ollut muusikko voi palata terveeseen ja kannustavaan työyhteisöön. 

Jaoston perustajia ovat SMULY:n edellinen puheenjohtaja, yliopistonlehtori Päivi Arjas, työterveyspsykologi Marjukka Laurola, viulisti-sosiaalipsykologi Päivi Rissanen, viulisti-valmistuva psykologi Helmi Kuusi, työnohjaaja-taidehallinnon ammattilainen Silja Nummi sekä SMULY:n nykyinen puheenjohtaja, väitöstutkija-työnohjaaja Pauliina Valtasaari. Tiedotamme jaoston toiminnasta syksyn kuluessa lisää.

Katso lisää kohdasta "Yhdistys" --> "Alajaostot"