Suomen Musiikkilääketieteen Yhdistys

Suomen Musiikkilääketieteen Yhdistys SMULY ry edistää muusikoiden sairauksien, vammojen ja psykososiaalisen kuormittumisen ennaltaehkäisyä ja hoitoa sekä jakaa tutkimukseen perustuvaa tietoutta musiikin yleisistä terveysvaikutuksista. Yhdistys järjestää tieteellisiä kokouksia, esitelmätilaisuuksia, kursseja sekä osallistuu alan kansainväliseen toimintaan. Yhdistyksen siipien suojissa toimii Helsingin Musiikkitalon MuusikkopoliklinikkaTurun Musapoli sekä Tampereen Muusikkopoliklinikka. Yhdistyksellä on myös aluejaostot Tampereella ja Oulussa.

Yhdistyksen jäseniksi ovat tervetulleita kaikki muusikon terveydestä ja musiikin terveysvaikutuksista kiinnostuneet, esimerkiksi musiikin tai terveydenhuollon ammattilaiset ja opiskelijat.  Yhdistys ottaa myös yhteisöjäseniä. Tervetuloa Suomen Musiikkilääketieteen Yhdistykseen!