Musiikkifysioterapeutin erityispätevyys

MUSIIKKIFYSIOTERAPEUTIN ERITYISPÄTEVYYDEN HAKEMINEN

Erityispätevyyttä voi hakea milloin vain.

Hakemus on sähköinen ja vapaamuotoinen. Se sisältää kriteereiden mukaiset tiedot hakijasta ja tarvittavat koulutus- ja työtodistukset.

Hakemukset osoitetaan osoitteeseen hyytiainen.eeva(at)gmail.com

KRITEERIT MUSIIKKIFYSIOTERAPEUTIN ERITYISPÄTEVYYDEN MYÖNTÄMISEKSI

POHJAKOULUTUS: Fysioterapeutti AMK tai vastaava aikaisempi tutkinto

1. JATKOKOULUTTAUTUMINEN PERUSTUKINNON JÄLKEEN

Tuki- ja liikuntaelinosaaminen

Tuki -ja liikuntaelimistökurssit ja kipukurssi. Mahdollisia kursseja ovat esimerkiksi: SOMTY:n C-kurssit, neuraalikudoskurssit, kipukurssit ja harjoitekurssit, FYSI:n TULE-fysioterapian täydennyskoulutukset ja AMK-täydennyskoulutukset.

Musiikkilääketieteellinen osaaminen

Osallistuminen Muusikkopoliklinikan toimintaan 5-10 kertaa.

Musiikkilääketieteen koulutuksiin osallistuminen useamman koulutuksen verran. Mahdollisia koulutuksia ovat esimerkiksi: SMULY:n opintopäivät, Arts Medicine -symposiumit, Sibelius-Akatemian soitinklinikoiden seuraaminen.

Muut eduksi katsottavat koulutukset

Esimerkiksi: Psykososiaalinen koulutus, PhysioTrainer -koulutukset, pitkä pilates-ohjaaja -koulutus, Terveysverkon PhysioPilates, PilatesHealth (laaja) ja Aleksander-tekniikan koulutus, Feldenkrais-menetelmän koulutus tai muut vastaavien menetelmien koulutukset lautakunnan harkinnan mukaan.


2. TYÖKOKEMUS

TULE-fysioterapian toteutusta vähintään 2 vuoden ajan

Erityistä kiinnostusta toiminnallista tutkimista ja spesifiä terapeuttista harjoittelua kohtaan.

Riittävä kokemus muusikoiden hoidosta

Hakemukseen kuvataan lyhyesti muusikkojen fysioterapeuttisen hoidon ajankohta, kesto ja sisältö. 


3. MUUSIKON TYÖN TUNTEMINEN

Instrumentteihin tutustuminen

Hakija on tutustunut eri instrumentteihin sekä niiden soittotekniikkaan ja ergonomiaan.

Muusikon työnkuvan tunteminen

Hakija tuntee muusikon työn fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset paineet.

Hakija tuntee muusikoiden eri koulutuspolkuja.


4. VERKOSTO-OSAAMINEN JA TYÖN KEHITTÄMISOSAAMINEN

Verkosto-osaaminen

SMULY:n jäsenyys

Yhteistyötä esim. musiikkioppilaitosten/orkestereiden kanssa

Muusikoiden hoitoon liittyvää yhdistystoimintaa

Moniammatillista verkostoitumista

Kehittämisosaaminen

Hakija sitoutuu myös jatkossa kouluttautumaan muusikkojen hoidon saralla, mielellään myös ulkomailla.

Hakija sitoutuu oman työn kriittiseen tarkasteluun ja jatkuvaan kehittämiseen.


5. OSAAMISEN JAKAMINEN 

Näyttöä siitä, että hakija jakaa omaa osaamistaan eteenpäin (esim. luennoiden, opettaen, julkaisutoimintaa tehden, opiskelijaharjoitteluja ohjaten jne.).


SUOSITELTUA KIRJALLISUUTTA (TÄYDENTYY): • Clinical Neurodynamics – Shacklock M. 2005 • Mechanical Neck Pain: Perspectives in Functional Anatomy – James A. Porterfield & Carl DeRosa 1995