Psykososiaalinen asiantuntijajaosto

Suomen Musiikkilääketieteen Yhdistyksen (SMULY ry) toiminnan yhteyteen on vuonna 2021 perustettu psykososiaalinen asiantuntijajaosto. Sen tarkoitus on tarjota ammattimuusikoille ja musiikinopiskelijoille konsultointia ja tukea alan psykososiaalisissa kuormitustekijöissä. Jaoston toiminnan rahoittaa vuonna 2022 Jenny ja Antti Wihurin rahasto. Palvelu on orkestereille ja muusikoille maksuton.

Psykososiaalinen jaosto koostuu asiantuntijoista ja tutkijoista, joilla on monipuolisen poikkitieteellisen koulutuksensa lisäksi osaamista ja kokemusta juuri muusikkojen ja muusikkoyhteisöjen haasteista ja tarpeista. 

Jaoston asiantuntijoina toimivat:

Päivi Arjas (yliopistonlehtori FT, muusikko)

Helmi Kuusi (valmistuva psykologi, orkesterimuusikko)

Marjukka Laurola (luovien alojen työpsykologi, organisaatiokonsultti)

Päivi Rissanen (sosiaalipsykologi, työyhteisösovittelija, väitöstutkija)

Pauliina Valtasaari (työnohjaaja, lyhytterapeutti, väitöstutkija). 

Konsultaatiopalvelu

Psykososiaalisen jaoston tarjoama palvelu on konsultointia, jolla kartoitetaan sopivimpia tukimuotoja ja jatkotoimenpiteitä yhdessä asiakkaan kanssa. Konsultaatioon voi osallistua yksilö tai ryhmä.  Asiantuntijakokoonpano harkitaan tapauskohtaisesti asiakkaiden erityistarpeet ja toiveet huomioiden. 

Psykososiaalisen jaoston konsultaatiota tarjotaan kaikille Helsingin Musiikkitalon muusikkopoliklinikan asiakkaille, mutta sitä on mahdollista saada myös ilman asiakkuutta ottamalla jaostoon suoraan yhteyttä linkin (https://www.smuly.fi/yhteystiedot/) kautta. Yksilöasiakkaille lähetetään esitietolomake alustavaa arviointia varten.

Psykososiaalinen jaosto ei ole terveydenhuollon toimija vaan hoitovastuu säilyy asiakkaan työterveyshuollolla, julkisella tai yksityisellä terveydenhuollon ammattilaisella tai opiskelijaterveydenhuollolla. 


Muusikoiden psykososiaaliset kuormitustekijät

Muusikoiden psykososiaalisia kuormitustekijöitä ovat muun muassa esiintymisjännitys, ahdistuneisuus, pitkittynyt stressi sekä epäasiallinen kohtelu, työyhteisön jännitteet ja konfliktit. Muusikoita on tärkeää tukea psyykkisesti ja sosiaalisesti somaattisten vaivojen hoidon, soittoergonomian ja kuulonhuollon lisäksi. 

Tiedetään, että psykososiaalisilla tekijöillä on merkittävä rooli esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinvaivojen kehittymisessä, ja ne voivat aiheuttaa muusikoille pitkittyviä sairauslomia ja työkyvyttömyyttä. Tutkimukset osoittavat, että somaattisissa vaivoissa on usein mukana psykososiaalinen ulottuvuus.

Ota jaostoon suoraan yhteyttä osoitteessa info@musiikkilaaketiede.fi. Osoita viestisi tekstikentässä “SMULY:n psykososiaaliselle jaostolle”, joka vastaa siihen mahdollisimman nopeasti. 

-----

The Psychosocial Section (later PS) has been set up in 2021 as part of the Finnish Society of Musical Medicine (SMULY ry). Its purpose is to provide advice and support for musicians on psychosocial issues caused by work stress factors. In 2022, it will be funded by the Jenny and Antti Wihuri Foundation. The service is free of charge for orchestras and musicians.

The PS is made up of experts and researchers who, in addition to their interdisciplinary education, have knowledge and experience of the challenges and needs of musicians and music communities.

The Psychosocial Section's experts include:

Päivi Arjas (PhD, musician)
Helmi Kuusi (psychologist, orchestra musician)
Marjukka Laurola (occupational psychologist, organisational consultant)
Päivi Rissanen (social psychologist, workplace conflict mediator, musician, doct. researcher)
Pauliina Valtasaari (supervisor, short-term therapist, musician, doctoral researcher)

 Consultation service

Consultation can be provided for an individual or a group of a few people. In principle, one meeting with a client is offered, but not more than three. All wishes and needs of the client will be taken into account in the composition of the expert team. Appointments can be arranged remotely, if necessary. Individual clients will be sent a pre-questionnaire before the first appointment.

Consultation is offered automatically to all clients of the Helsinki Musiikkitalo Polyclinic (SMULY), but it is also available for other musicians as well (see link below). The PS is not a healthcare provider and the consultation is not a substitute for occupational healthcare, public or private healthcare or student health services.

Psychosocial stress factors of orchestra musicians

Musicians' psychosocial stress factors include performance anxiety, prolonged stress or anxiety, and tensions/conflicts in the workplace. It is important to provide the musicians psychological and social support in addition to somatic care. It is known that psychosocial stress factors are linked to the development of musculoskeletal problems. They may also lead to prolonged sick leave and work disability of musicians.

To contact us You may fill in our contact form by clicking on this link:
Ota yhteyttä | SMULY (smuly.fi/yhteystiedot).
Please, address your message to "SMULY Psychosocial Section" and we will reply within a week.