Psykososiaalinen asiantuntijajaosto

SMULY:n sisälle on keväällä 2021 perustettu psykososiaalinen asiantuntijajaosto, joka pyrkii vastaamaan entistä paremmin muusikoiden psyykkisiin ja sosiaalisiin tarpeisiin.  Jaoston perustajia ovat SMULY:n edellinen puheenjohtaja, yliopistonlehtori Päivi Arjas, työterveyspsykologi Marjukka Laurola, viulisti-sosiaalipsykologi Päivi Rissanen, viulisti-valmistuva psykologi Helmi Kuusi, työnohjaaja-taidehallinnon ammattilainen Silja Nummi sekä SMULY:n nykyinen puheenjohtaja, väitöstutkija-työnohjaaja Pauliina Valtasaari. Tiedotamme jaoston toiminnasta syksyn kuluessa lisää.

On tärkeää, että muusikoita ja taiteilijoita tuetaan psyykkisesti ja sosiaalisesti somaattisten vaivojen hoidon, soittoergonomian ja kuulonhuollon rinnalla. Muusikoiden psykososiaalisia kuormitustekijöitä voivat olla yksilötasolla mm. esiintymisjännitys, korkeat vaatimukset, ahdistuneisuus, jatkuva stressitila, kilpailu, epäasiallinen kohtelu sekä työn ja vapaa-ajan välisen tasapainon haasteet. Monilla muusikoilla on kipuja ja somaattisia vaivoja, joissa on aina myös psykososiaalinen ulottuvuus mukana. Yhteisötasolla tunnistettuja kuormitustekijöitä voivat olla erilaiset jännitteet ja konfliktit, johtamisen haasteet ja tietyt työkulttuuriin liittyvät erityispiirteet kuten niukka verbaalinen vuorovaikutus. 

Huolemme psykososiaalisten stressitekijöiden roolista muusikoiden kipusairauksien kehittymisessä on keskeinen, sillä muusikoiden tuki- ja liikuntaelinvaivat aiheuttavat muusikoille pitkittyviä sairauslomia ja työkyvyttömyyttä. Keskustelu ja huoli työyhteisöön ja työilmapiiriin liittyvien tekijöiden merkityksestä on herännyt myös terveydenhuoltoalan henkilöstön keskuudessa, ja näistä aiheista on ryhdytty keskustelemaan avoimemmin myös organisaatioiden hallintohenkilöstön toimesta. Poikkeustilanteen aikana on pohdittu, miten muusikoille voitaisiin tarjota riittävästi tukea kriisiytyneen alan toipumisprosessissa. 

SMULY:n psykososiaalisen jaoston tavoitteena on kehittää toimintamuoto, jossa muusikkojen työn erityispiirteisiin erikoistuneet asiantuntijat tekevät kokonaisvaltaisia työhyvinvointiarviointeja muusikoiden psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn osalta. Kartoitus kattaa yksilön ja ympäristön kuormitustekijät. Psykososiaalinen jaosto koostuu asiantuntijoista ja tutkijoista muusikoiden psyykkisen ja sosiaalisen työhyvinvoinnin alalta. Heillä on monipuolisen poikkitieteellisen koulutuksensa ohella osaamista ja kokemusta juuri muusikkojen ja muusikkoyhteisöjen psyykkisistä ja sosiaalisista haasteista ja tarpeista.