Harjoittelu

Harjoittelutekniikka vaikuttaa merkittävästi sekä fyysiseen että psyykkiseen kuormitukseen. Muusikon olisi syytä jatkuvasti tarkkailla omaa harjoitteluaan ja sen tarkoituksenmukaisuutta. Tämä vaatii ymmärrystä omasta oppimisesta; harjoittelu tähtää oppimiseen, vaikka esimerkiksi opiskelijoilla se näyttää muodostuvan välillä itsetarkoitukseksi. Vaihteleva, monipuolisesti erilaisia elementtejä sisältävä harjoittelu tuottaa parhaan lopputuloksen: aivot pysyvät virkeinä uusien ärsykkeiden myötä ja fyysinen kuormitus vähenee. Mentaaliharjoittelun mahdollisuuksia on syytä pohtia monipuolisesti samoin kuin sitä, että harjoittelu on tarkoituksenmukaista ja palvelee haluttua lopputulosta.

Lue lisää: Harjoitteita esiintymistä varten