Hallituksen kokoonpano

Hallituksen puheenjohtajana toimii professori, neurologian erikoislääkäri Seppo Soinila, 

Varapuheenjohtaja  FM, fysioterapeutti ja musiikkipedagogi Eeva Hyytiäinen, 

Kokoussihteerinä HLT, hammaslääketieteen erikoislääkäri Tiina-Riitta Vuorjoki-Ranta,  

Jäsensihteerinä LT, kirurgian, ortopedian ja traumatologian erik.lääkäri Mickael Parviainen,

Rahastonhoitajana musiikkipedagogi ja muusikko Mari Kätkä. 

Muut hallituksen jäsenet ovat:

Työterveyshuollon erikoislääkäri Helena Aatsinki, 

VTM, MusM Päivi Rissanen, 

MusM ja työnohjaaja Patrik Stenström sekä 

Työterveyshuollon ja yleislääketieteen erikoislääkäri Mika Hintikka.

Hallitus valittiin yhdistyksen vuosikokouksessa 28.10.2023. Hallituksen järjestäytymiskokous oli 11.12.2023.

Hallituksen esittely

Puheenjohtaja Seppo Soinila

Seppo Soinila 📸

Olen ollut SMULY:n toiminnassa mukana vuodesta 2014 alkaen, joista viime vuodet hallituksen jäsenenä. Varapuheenjohtajaksi minut valittiin 2020 ja puheenjohtajaksi 2023.

 

Olen koulutukseltani neurologian erikoislääkäri ja viimeiset 20 vuotta olen toiminut neurologian professorina Helsingin ja Turun yliopistossa.  


Muusikoiden erityiset terveysongelmat kiinnostavat minua. Niitä voi kuvata ajoittain haasteellisiksi. Osallistun Helsingin ja Turun muusikkopoliklinikoiden ja olen suorittanut musiikkilääketieteen erityispätevyyden. Neurologian alan tutkimustyö muusikin vaikutuksista aivoissa on lähellä sydäntäni: erityisesti mainitsen musiikin vaikutuksesta mm. aivosairauksien hoidossa ja kuntoutuksessa. Tulokset osoittavat, että päivittäinen musiikinkuuntelu tehostaa merkittävästi muistin ja muiden tiedonkäsittelyhäiriöiden toipumista. Ajankohtaisemmin olen mukana tutkimusprojektissa, jossa tutkitaan musiikinkuuntelun vaikuttavuutta muistipotilailla ja saattohoitopotilailla käyttäen uuden musiikkiteknologian mahdollisuuksia, mm. virtuaalikonsertteja. 

Henkilökohtainen suhteeni musiikkiin liittyy sellon soittoon. ”Kiusaan sellonsoiton opettajaani säännöllisesti ja yleisöä epäsäännöllisesti”. 

Yhdistyksen ydintehtävänä näen muusikoiden terveyden ja hyvinvoinnin kaikinpuolisen edistämisen, mutta lisääntyvässä määrin myös tutkimustiedon välittämisen musiikin yleisistä terveysvaikutuksista ja mahdollisuuksista sairaiden hoidossa. Kun nämä kaksi näkökulmaa kohtaavat, muusikoilla on entistä paremmat mahdollisuudet toteuttaa yhteiskunnallista tehtäväänsä.

 

Kuva:

 

Varapuheenjohtaja Eeva Hyytiäinen

Eeva Hyytiäinen 📸: Jukka Hyytiäinen

Olen ollut mukana SMULY:n hallituksessa vuodesta 2019 lähtien. toimin tällä hetkellä hallituksen varapuheenjohtajana. Toimin myös SMULY Tampereen aluejaoston puheenjohtajana ja Tampereen Muusikkopoliklinikan koordinaattorina. 


Koulutukseltani olen musiikkipedagogi, etnomusikologi ja fysioterapeutti. Viulistina olen kärsinyt aika-ajoin soittoperäisistä tuki- ja liikuntaelinvaivoista ja opiskelin lopulta fysioterapeutiksi, koska halusin oppia auttamaan muita muusikoita pysymään kunnossa. Tätä nykyä musiikki on jäänyt hieman fysioterapeuttina työskentelyn varjoon, mutta johdan jousiorkesteria Ahjolan kansalaisopistossa ja soittan ja laulan Irjala-nimisessä kantribändissä. 

Fysioterapeuttina työskentelen sekä julkisessa terveydenhuollossa että yksityisvastaanotolla. Olen erikoistumassa musiikkifysioterapiaan. Erityisenä kiinnostuksen kohteena minulla on viulistin soittoergonomia, johon fysioterapian opinnäytetyönikin liittyi. Fysioterapeuttina haluan ennen kaikkea opettaa asiakkaani ymmärtämään hyvinvoinnin kokonaisuutta ja pitämään itsestään huolta ennaltaehkäisevästi. 

Pidän tärkeänä, että SMULY välittää aktiivisesti muusikon hyvinvointiin liittyvää tietoa ja että muusikkojen terveyden parissa työskentelevät ammattilaiset verkostoituvat eri puolilla Suomea. Muusikoiden vaivat ovat usein luonteeltaan hyvin kokonaisvaltaisia ja näin ollen eri alojen ammattilaisten sujuva ja avoin yhteistyö on kaiken musiikkilääketieteellisen toiminnan edellytys.

 

Kuva:

Päivi Rissanen

Päivi Rissanen 📸 Mari Mäntynen

Olen muusikkotaustainen sosiaalipsykologi, ja minulla on lähes 30 vuoden kokemus orkesterimuusikon työstä niin Suomessa kuin ulkomailla. Tällä hetkellä toimin taideorganisaatioiden työhyvinvoinnin ja toimintakulttuurin kehittäjänä, minkä lisäksi työstän johtamisaiheista väitöstutkimusta Taideyliopistossa. Näiden lisäksi toimin mm. työyhteisösovittelijana sekä vapaaehtoisena rikos- ja riita-asioiden sovittelijana.

Olen SMULYn psykososiaalisen jaoston perustajajäsen, ja tavoitteenani on vahvistaa yhteisö- ja organisaationäkökulmaa muusikoiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen eetoksessa ja yhdistyksen toiminnassa.

Kokoussihteeri Tiina-Riitta Vuorjoki-Ranta,

Jäsensihteeri Mickael Parviainen

Rahastonhoitaja Mari Kätkä

Työterveyshuollon erikoislääkäri Helena Aatsinki, 

MusM Patrik Stenström 

Työterveyshuollon ja yleislääket. erikoislääkäri Mika Hintikka.