Hallituksen kokoonpano

Hallituksen puheenjohtajana toimii prof, neurologian erikoislääkäri Seppo Soinila, varapuheenjohtajana FM, fysioterapeutti ja musiikkipedagogi Eeva Hyytiäinen, kokoussihteerinä HLT, hammaslääketieteen erikoislääkäri Tiina-Riitta Vuorjoki-Ranta,  jäsensihteerinä LT, kirurgian, ortop. ja traumatol. erik.lääkäri Mickael Parviainen ja rahastonhoitajana musiikkipedagogi ja muusikko Mari Kätkä. Muut hallituksen jäsenet ovat työterveyshuollon erikoislääkäri Helena Aatsinki, VTM, MusM Päivi Rissanen, MusM ja työnohjaaja Patrik Stenström sekä työterveyshuollon ja yleislääket. erikoislääkäri Mika Hintikka.

Hallitus valittiin yhdistyksen vuosikokouksessa 28.10.2023. Hallituksen järjestäytymiskokous oli 11.12.2023.

Hallituksen esittely

Pauliina Valtasaari PJ

Pauliina Valtasaari on SMULY:n hallituksen puheenjohtaja. Hän on omakohtaisten kokemustensa innoittamana kouluttautunut muusikoiden työnohjaajaksi ja valmentajaksi.  

Pauliina opiskeli viulunsoittoa Sibelius-Akatemiassa ja Zürcher Hochschule der Künstessä. Hän aloitti RSO:ssa 1. viulistin virassa 22-vuotiaana ja toimi aktiivisena kamarimuusikkona Suomessa ja ulkomailla vuosien ajan. Pauliinan ura viulistina katkesi yllättäen muusikon fokaalidystoniaan vuonna 2013. Hän koki omakohtaisesti, millainen kriisi muusikolle voi olla, jos alanvaihto on yhtäkkiä väistämätöntä. Monenlaiset opinnot ovat kuitenkin sittemmin vieneet Pauliinaa mielenkiintoisille uusille poluille. 

Pauliina valmistelee paraikaa väitöskirjaansa Taideyliopistossa aiheenaan muusikoiden työnohjauksen ja psyykkisen valmennuksen metodin kehittäminen. Väitöstutkimuksensa rinnalla Pauliina on opiskellut HY:n avoimessa yliopistossa sosiaalipsykologiaa ja psykologiaa, suorittanut kognitiivisen lyhytterapian koulutuksen sekä valmistunut työnohjaajaksi (STOry). 

Pauliina on suuntautunut nykyisin erityisesti muusikoiden työhyvinvoinnin ja työnohjauksen kehittämiseen. Hän pitää tärkeänä, että muusikon psykososiaaliset kuormitustekijät huomioidaan laajasti myös somaattisia oireita hoidettaessa. Tällöin on tärkeää tukea sekä hoidettavan muusikon henkilökohtaisia voimavaroja kuormittavassa tilanteessa että rakentaa hyvinvoivia työyhteisöjä, jotka osoittaisivat tukea jäsenilleen myös vaikeina hetkinä.  

Pauliina on huomannut työssään muusikoiden työnohjaajana, että on tärkeää kohdata muusikot vertaisenaan ja puhua heidän kanssaan samaa kieltä, oli kyseessä sitten urasuunnitteluun, oman minäkuvan tutkimiseen, esiintymisjännityksen hallintaan tai muihin kuormitustekijöihin liittyvät kysymykset. Työnohjaus voi terminä olla monelle muusikolle vieras. Pauliina toteaa, että työnohjaaja ei ratkaise asioita ohjattavan puolesta, mutta esittää kysymyksiä ja erilaisia näkökulmia, jotka voivat auttaa ohjattavaa löytämään uudenlaisia luovia ratkaisuja tilanteeseensa. 

Pauliinaa kiinnostaa tällä hetkellä erityisesti, kuinka psykologisen turvallisuuden kokemus syntyy muusikkoyhteisöissä ja mikä merkitys sen toteutumisella voi olla muusikon motivaatiolle, ammatilliselle kasvulle ja taiteellisen potentiaalin vapautumiselle. Tulevaisuudessa hän haluaisi olla mukana kehittämässä innostavia ja turvalliseksi koettuja työympäristöjä, jotta muusikot voisivat loistaa ja saada kollegansa sädehtimään. Pauliina uskoo, että muusikoiden välinen myötätunto ja inspiroituminen lujittaa työyhteisöjä, mutta heijastuu merkittävästi yleisöön saakka. Seppo Soinila varaPJ

Seppo Soinila on ollut SMULY:n toiminnassa mukana 2014 alkaen, viime vuodet hallituksen jäsenenä. Yhdistyksen varapuheenjohtaja hän on toiminut vuodesta 2020 alkaen. Sepon vastuualueita ovat koulutuskysymykset ja muusikkopoliklinikkatoiminta. 

Seppo on koulutukseltaan neurologi. Hän on toiminut viimeiset 20 vuotta neurologian professorina Helsingin ja Turun yliopistoissa. 

Seppoa kiinnostavat muusikoiden erityiset terveysongelmat, joita hän luonnehtii ajoittain haasteellisiksi. Hän toimii Helsingin ja Turun muusikkopoliklinikoiden neurologina ja on suorittanut musiikkilääketieteen erityispätevyyden. Sepon neurologian alan tutkimustyö muusikin vaikutuksista aivoissa on myös ollut uraauurtavaa: hän on tutkinut musiikin vaikutusta mm. aivosairauksien hoidossa ja kuntoutuksessa. Tulokset osoittavat, että päivittäinen musiikinkuuntelu tehostaa merkittävästi muistin ja muiden tiedonkäsittelyhäiriöiden toipumista. Ajankohtaisesti Seppo on mukana tutkimusprojektissa, jossa tutkitaan musiikinkuuntelun vaikuttavuutta muistipotilailla ja saattohoitopotilailla käyttäen uuden musiikkiteknologian mahdollisuuksia, mm. virtuaalikonsertteja. 

Sepolla on myös henkilökohtainen suhde musiikkiin. Hän viettää vapaa-aikaansa sellonsoiton parissa ja kuvaa ”kiusaavansa” sellonsoiton opettajaansa säännöllisesti ja yleisöä epäsäännöllisesti. 

Seppo näkee yhdistyksen ydintehtävänä muusikoiden terveyden ja hyvinvoinnin kaikinpuolisen edistämisen, mutta lisääntyvässä määrin myös tutkimustiedon välittämisen musiikin yleisistä terveysvaikutuksista ja mahdollisuuksista sairaiden hoidossa. Kun nämä kaksi näkökulmaa kohtaavat, muusikoilla on entistä paremmat mahdollisuudet toteuttaa yhteiskunnallista tehtäväänsä.


Eeva Hyytiäinen

Eeva Hyytiäinen on ollut mukana SMULY:n hallituksessa vuodesta 2019 lähtien. Hän vastaa tällä hetkellä yhdessä Helmi Kuusen kanssa SMULY:n nettisivujen ja somekanavien päivittämisestä. Eeva toimii myös SMULY Tampereen aluejaoston puheenjohtajana ja Tampereen Muusikkopoliklinikan koordinaattorina. 


Eeva on koulutukseltaan musiikkipedagogi, etnomusikologi ja fysioterapeutti. Eeva on viulistina kärsinyt aika-ajoin soittoperäisistä tuki- ja liikuntaelinvaivoista ja opiskeli lopulta fysioterapeutiksi, koska halusi oppia auttamaan muita muusikoita pysymään kunnossa. Tätä nykyä musiikki on jäänyt hieman fysioterapeuttina työskentelyn varjoon, mutta yhä Eeva johtaa jousiorkesteria Ahjolan kansalaisopistossa ja soittaa ja laulaa Irjala-nimisessä kantribändissä. 

Fysioterapeuttina Eevan löytää tällä hetkellä useimmiten Ylöjärven terveyskeskuksen avofysioterapiasta sekä yksityisvastaanotoltaan Aktiivi Fysioterapian Tullin toimipisteeltä Tampereella. Eeva on erikoistumassa musiikkifysioterapiaan. Erityisenä kiinnostuksen kohteena hänellä on viulistin soittoergonomia, johon hänen fysioterapian opinnäytetyönsäkin liittyi. Fysioterapeuttina Eeva haluaa ennen kaikkea opettaa asiakkaansa ymmärtämään hyvinvoinnin kokonaisuutta ja pitämään itsestään huolta ennaltaehkäisevästi. 

Eeva pitää tärkeänä, että SMULY välittää aktiivisesti muusikon hyvinvointiin liittyvää tietoa ja että muusikkojen terveyden parissa työskentelevät ammattilaiset verkostoituvat eri puolilla Suomea. Muusikoiden vaivat ovat usein luonteeltaan hyvin kokonaisvaltaisia ja näin ollen eri alojen ammattilaisten sujuva ja avoin yhteistyö on kaiken musiikkilääketieteellisen toiminnan edellytys.

Helmi Kuusi on ollut mukana SMULY:n hallituksessa syksystä 2020 lähtien. Hän vastaa tällä hetkellä yhdessä Eeva Hyytiäisen kanssa SMULY:n nettisivujen päivittämisestä.  Helmi on HKO:ssa työskentelevä viulisti (MuM), jonka psykologian maisteri -tutkinnon opinnot ovat loppusuoralla. Helmi on Virite -työryhmän sekä SMULY:n psykososiaalisen jaoston perustajajäseniä.

Helmi on mukana monessa toiminnassa, jonka tarkoituksena on edistää muusikoiden ja muusikkoyhteisöjen hyvinvointia Suomessa.  Ammatillisessa toiminnassaan hän on yhdistää monipuolista kokemuksensa esiintyvän taiteilijan ammatissa psykologian alan asiantuntijuuteensa. Helmin tavoitteena on tuottaa ja tarjota tutkittua tietoa muusikoille ja ja muusikkoyhteisöille sekä lisätä yleistä tietoisuutta ja ymmärrystä psyyken ilmiöistä sekä muusikon työn psykososiaalisista kuormitustekijöistä. Erityisen lähellä Helmi sydäntä on yksilöiden ja yhteisöjen työhyvinvointi sekä kehitys - ja traumapsykologia. 

SMULY: toiminnassa Helmin toiveena on nostaa psyykkiset tekijät vielä enemmän jalustalle. Olisi tärkeää pohtia vieläkin enemmän psyykkisten ja psykososiaalisten tekijöiden roolia muusikoiden kipusairauksissa. Tutkimusnäyttö osoittaa, että muusikon pyykkisen hyvinvoinnin sekä psykososiaalisen työympäristön rooli voi olla tässä merkittävä. On tärkeää pohtia, millaiset monet tekijät mahdollisesti vaikuttavat sairastumisen taustalla.

Helmi on otettu saaadessaan toimina näin hienossa ja asiantuntevassa porukassa - tämä on todella moniammatillista oppimista parhaimmillaan!


Päivi Rissanen on ollut SMULY:n hallituksen jäsen lokakuusta 2021. Päivi vastaa SMULY:n sähköpostiliikenteestä.  Päivi on koulutukseltaan ammattimuusikko, sosiaalipsykologi, työyhteisösovittelija ja sertifioitu coach. Lisäksi hän toimii konsulttina ja fasilitaattorina erilaisissa organisaatioissa sekä vapaaehtoisena rikos- ja riita-asioiden sovittelijana. Päivi kuuluu SMULY:n psykososiaalisen jaoston perustajajäseniin. 

Päivi on tehnyt 30-vuotisen muusikon uransa orkesteri- ja kamarimusiikin parissa niin koti- kuin ulkomailla. Hän toimi 1998–2021 Tapiola Sinfoniettan 1. viulistina ja 2. viulun äänenjohtajana. Työelämän laadun parantaminen vei lopulta ammatillisesti pitemmän korren, ja muusikon uransa jälkeen Päivi on suuntautunut työyhteisöjen kehittämiseen ja muusikkojen työnhyvinvointiin.

Vapaa-ajan ongelmat Päivi on ajautunut ratkaisemaan mielekkään ja mukaansa tempaavan tekemisen paljoudella. Hän on intohimoisen kiinnostunut ihmisistä, heidän vuorovaikutuksestaan ja keskinäisestä dynamiikasta. Tarve ymmärtää ihmisyyttä paremmin veikin hänet aikanaan opiskelemaan Helsingin yliopistoon ja sen jälkeen osallistumaan lukuisiin täydennyskoulutuksiin. Tällä hetkellä Päivi tekee työprojektien ohella johtamiseen liittyvää väitöstutkimusta Taideyliopistossa.

Päivin tavoitteena on tuoda yhteisönäkökulmaa ja kollektiivisia komponentteja aktiivisesti mukaan muusikoiden terveyden ja hyvinvoinnin kehittämiseen SMULY:n toiminnassa.