Hallituksen kokoonpano

Hallituksen puheenjohtajana toimii MusM Pauliina Valtasaari, varapuheenjohtajana prof, neurologian erikoislääkäri Seppo Soinila, kokoussihteerinä MusM Sanna Saarinen, jäsensihteerinä LL silmätautien erikoislääkäri Aurora Heickell ja rahastonhoitajana fysioterapeutti Emma Söderlund. Muita jäseniä ovat MusM Tarja Nyberg, LT työterveyslääkäri Matti Peura, FM fysioterapeutti Eeva Hyytiäinen ja MusM Helmi Kuusi.

Hallitus valittiin yhdistyksen vuosikokouksessa 24.10.2020 sekä ylimääräisessä vuosikokouksessa 2.12.2020.

Hallituksen esittely

Pauliina Valtasaari PJ

Pauliina Valtasaari on SMULY:n hallituksen tuore puheenjohtaja. Hän on omakohtaisten kokemustensa innoittamana kouluttautunut muusikoiden työnohjaajaksi ja valmentajaksi.  

Pauliina opiskeli viulunsoittoa Sibelius-Akatemiassa ja Zürcher Hochschule der Künstessä. Hän aloitti RSO:ssa 1. viulistin virassa 22-vuotiaana ja toimi aktiivisena kamarimuusikkona Suomessa ja ulkomailla vuosien ajan. Pauliinan ura viulistina katkesi yllättäen muusikon fokaalidystoniaan vuonna 2013. Hän koki omakohtaisesti, millainen kriisi muusikolle voi olla, jos alanvaihto on yhtäkkiä väistämätöntä. Monenlaiset opinnot ovat kuitenkin sittemmin vieneet Pauliinaa mielenkiintoisille uusille poluille. 

Pauliina valmistelee paraikaa väitöskirjaansa Taideyliopistossa aiheenaan muusikoiden työnohjauksen ja psyykkisen valmennuksen metodin kehittäminen. Väitöstutkimuksensa rinnalla Pauliina on opiskellut HY:n avoimessa yliopistossa sosiaalipsykologiaa ja psykologiaa, suorittanut kognitiivisen lyhytterapian koulutuksen sekä valmistunut työnohjaajaksi (STOry). 

Pauliina on suuntautunut nykyisin erityisesti muusikoiden työhyvinvoinnin ja työnohjauksen kehittämiseen. Hän pitää tärkeänä, että muusikon psykososiaaliset kuormitustekijät huomioidaan laajasti myös somaattisia oireita hoidettaessa. Tällöin on tärkeää tukea sekä hoidettavan muusikon henkilökohtaisia voimavaroja kuormittavassa tilanteessa että rakentaa hyvinvoivia työyhteisöjä, jotka osoittaisivat tukea jäsenilleen myös vaikeina hetkinä.  

Pauliina on huomannut työssään muusikoiden työnohjaajana, että on tärkeää kohdata muusikot vertaisenaan ja puhua heidän kanssaan samaa kieltä, oli kyseessä sitten urasuunnitteluun, oman minäkuvan tutkimiseen, esiintymisjännityksen hallintaan tai muihin kuormitustekijöihin liittyvät kysymykset. Työnohjaus voi terminä olla monelle muusikolle vieras. Pauliina toteaa, että työnohjaaja ei ratkaise asioita ohjattavan puolesta, mutta esittää kysymyksiä ja erilaisia näkökulmia, jotka voivat auttaa ohjattavaa löytämään uudenlaisia luovia ratkaisuja tilanteeseensa. 

Pauliinaa kiinnostaa tällä hetkellä erityisesti, kuinka psykologisen turvallisuuden kokemus syntyy muusikkoyhteisöissä ja mikä merkitys sen toteutumisella voi olla muusikon motivaatiolle, ammatilliselle kasvulle ja taiteellisen potentiaalin vapautumiselle. Tulevaisuudessa hän haluaisi olla mukana kehittämässä innostavia ja turvalliseksi koettuja työympäristöjä, jotta muusikot voisivat loistaa ja saada kollegansa sädehtimään. Pauliina uskoo, että muusikoiden välinen myötätunto ja inspiroituminen lujittaa työyhteisöjä, mutta heijastuu merkittävästi yleisöön saakka. 


Seppo Soinila varaPJ

Seppo Soinila on ollut SMULY:n toiminnassa mukana 2014 alkaen, viime vuodet hallituksen jäsenenä. Yhdistyksen varapuheenjohtaja hän on toiminut vuodesta 2020 alkaen. Sepon vastuualueita ovat koulutuskysymykset ja muusikkopoliklinikkatoiminta. 

Seppo on koulutukseltaan neurologi. Hän on toiminut viimeiset 20 vuotta neurologian professorina Helsingin ja Turun yliopistoissa. 

Seppoa kiinnostavat muusikoiden erityiset terveysongelmat, joita hän luonnehtii ajoittain haasteellisiksi. Hän toimii Helsingin ja Turun muusikkopoliklinikoiden neurologina ja on suorittanut musiikkilääketieteen erityispätevyyden. Sepon neurologian alan tutkimustyö muusikin vaikutuksista aivoissa on myös ollut uraauurtavaa: hän on tutkinut musiikin vaikutusta mm. aivosairauksien hoidossa ja kuntoutuksessa. Tulokset osoittavat, että päivittäinen musiikinkuuntelu tehostaa merkittävästi muistin ja muiden tiedonkäsittelyhäiriöiden toipumista. Ajankohtaisesti Seppo on mukana tutkimusprojektissa, jossa tutkitaan musiikinkuuntelun vaikuttavuutta muistipotilailla ja saattohoitopotilailla käyttäen uuden musiikkiteknologian mahdollisuuksia, mm. virtuaalikonsertteja. 

Sepolla on myös henkilökohtainen suhde musiikkiin. Hän viettää vapaa-aikaansa sellonsoiton parissa ja kuvaa ”kiusaavansa” sellonsoiton opettajaansa säännöllisesti ja yleisöä epäsäännöllisesti. 

Seppo näkee yhdistyksen ydintehtävänä muusikoiden terveyden ja hyvinvoinnin kaikinpuolisen edistämisen, mutta lisääntyvässä määrin myös tutkimustiedon välittämisen musiikin yleisistä terveysvaikutuksista ja mahdollisuuksista sairaiden hoidossa. Kun nämä kaksi näkökulmaa kohtaavat, muusikoilla on entistä paremmat mahdollisuudet toteuttaa yhteiskunnallista tehtäväänsä.


Emma Söderlund

Emma Söderlund tuli SMULY:n hallitukseen mukaan vuonna 2017 tehdessään SMULY:lle opinnäytetyötään liittyen musiikkifysioterapian erityispätevyyskriteerien päivittämiseen. Ajankohtaisesti Emma toimii SMULYN:n rahastonhoitajana. 

Emma tutustui musiikkilääketieteeseen ensimmäistä kertaa oman sairastumisensa seurauksena opiskellessaan pianonsoittoa Sibelius-Akatemiassa. Pitkä kuntoutumisprosessi vei hänet Somatic Pilates -ohjaajakoulutukseen, jonka seurauksena hän hurahtikin tuki- ja liikuntaelimistön maailmaan. Soitto-opintoihin palaamisen sijaan Emma hakeutui pilates-opintojen jälkeen fysioterapiakoulutukseen. 

Tällä hetkellä Emma työskentelee Satakunnassa fysioterapeuttina ja pilates-ohjaajana. Emmalle on tärkeää asiakkaan kuunteleva kohtaaminen, voimavarakeskeisyys ja kokonaisvaltainen kuntoutus. 

Musiikki on edelleen tärkeä osa Emman elämää, mutta soittoa liikaa varjostaneet suorittaminen ja paine sen tekemisestä ovat poissa. Vaikka muusikon urasta luopuminen oli aikanaan iso kriisi, ei Emma ikävöi muusikkoutta, vaan kokee nykyisen ammatin sopivan paremmin niin persoonalleen kuin elämäntyylilleen. Pianoa Emma soittelee omaksi ja läheisten iloksi silloin tällöin. Automatkoilla perheen 2-vuotias tykkää kuunnella äidin kanssa konserttoja. 

Emman toiveissaan on herätellä musiikkilääketieteellistä toimintaa Satakunnassa yhdessä muiden asiasta kiinnostuneiden kanssa. Hän pyytääkin Satakunnassa vaikuttavien asiasta kiinnostuneiden ottamaan yhteyttä yhdistykseen, jos yhteistyö kiinnostaa!


Eeva Hyytiäinen

Eeva Hyytiäinen on ollut mukana SMULY:n hallituksessa vuodesta 2019 lähtien. Hän vastaa tällä hetkellä SMULY:n nettisivujen päivittämisestä. Eeva toimii myös SMULY Tampereen aluejaoston puheenjohtajana ja Tampereen Muusikkopoliklinikan koordinaattorina. 


Eeva on koulutukseltaan musiikkipedagogi, etnomusikologi ja fysioterapeutti. Eeva on viulistina kärsinyt aika-ajoin soittoperäisistä tuki- ja liikuntaelinvaivoista ja opiskeli lopulta fysioterapeutiksi, koska halusi oppia auttamaan muita muusikoita pysymään kunnossa. Tätä nykyä musiikki on jäänyt hieman fysioterapeuttina työskentelyn varjoon, mutta yhä Eeva johtaa jousiorkesteria Ahjolan kansalaisopistossa ja soittaa ja laulaa Irjala-nimisessä kantribändissä. 

Fysioterapeuttina Eevan löytää tällä hetkellä useimmiten Ylöjärven terveyskeskuksen avofysioterapiasta sekä yksityisvastaanotoltaan Aktiivi Fysioterapian Tullin toimipisteeltä Tampereella. Eeva on erikoistumassa musiikkifysioterapiaan. Erityisenä kiinnostuksen kohteena hänellä on viulistin soittoergonomia, johon hänen fysioterapian opinnäytetyönsäkin liittyi. Fysioterapeuttina Eeva haluaa ennen kaikkea opettaa asiakkaansa ymmärtämään hyvinvoinnin kokonaisuutta ja pitämään itsestään huolta ennaltaehkäisevästi. 

Eeva pitää tärkeänä, että SMULY välittää aktiivisesti muusikon hyvinvointiin liittyvää tietoa ja että muusikkojen terveyden parissa työskentelevät ammattilaiset verkostoituvat eri puolilla Suomea. Muusikoiden vaivat ovat usein luonteeltaan hyvin kokonaisvaltaisia ja näin ollen eri alojen ammattilaisten sujuva ja avoin yhteistyö on kaiken musiikkilääketieteellisen toiminnan edellytys.